కొవిడ్ టీకా పంపిణీకి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం2 views